اخبار و مقالات

ورزشگاه آزادی جزو استادیوم‌های برتر و جذاب آسیای مرکزی و جنوبی ۳

ورزشگاه آزادی جزو استادیوم‌های برتر و جذاب آسیای مرکزی و جنوبی ۳

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه معرفی ورزشگاه های بزرگ و جذاب مناطق مختلف این قاره، اسامی استادیوم های بخش آسیای مرکزی و جنوبی را منتشر کرده است. AFC برای بخش آسیای مرکزی استادیوم های آزادی ایران، پاختاکور ازبکستان، سالت لیک هندوستان،...

ورزشگاه آزادی جزو استادیوم‌های برتر و جذاب آسیای مرکزی و جنوبی ۲

ورزشگاه آزادی جزو استادیوم‌های برتر و جذاب آسیای مرکزی و جنوبی ۲

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه معرفی ورزشگاه های بزرگ و جذاب مناطق مختلف این قاره، اسامی استادیوم های بخش آسیای مرکزی و جنوبی را منتشر کرده است. AFC برای بخش آسیای مرکزی استادیوم های آزادی ایران، پاختاکور ازبکستان، سالت لیک هندوستان،...

ورزشگاه آزادی جزو استادیوم‌های برتر و جذاب آسیای مرکزی و جنوبی

ورزشگاه آزادی جزو استادیوم‌های برتر و جذاب آسیای مرکزی و جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه معرفی ورزشگاه های بزرگ و جذاب مناطق مختلف این قاره، اسامی استادیوم های بخش آسیای مرکزی و جنوبی را منتشر کرده است. AFC برای بخش آسیای مرکزی استادیوم های آزادی ایران، پاختاکور ازبکستان، سالت لیک هندوستان،...

آژند نوآور

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک کوروش، ساختمان ۱۰۰۷، واحد ۶
تلفن ۵۸۵۵۶ ۲۲۸ - ۰۲۱ 
فکس ۴۰۶۶۰ ۲۲۸ - ۰۲۱
AjandNouavar کانال تلگرام

AJAND-Co ©2020. All rights reserved | Designed by A.L.Z