تجهیزات تمرینی فوتبال

تجهیزات تمرینی فوتبال

مشخصات:

*کنز 48 تیکه در دو رنگ نارنجی و فسفری
*مانع پرش قابل تنظیم
*مانع دو سر میخ
*مانع مخروطی 30 سانتی
*مانع مخروطی 50 سانتی
*میله عبور

آژند نوآور

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک کوروش، ساختمان ۱۰۰۷، واحد ۶
تلفن ۵۸۵۵۶ ۲۲۸ - ۰۲۱ 
فکس ۴۰۶۶۰ ۲۲۸ - ۰۲۱
AjandNouavar کانال تلگرام

AJAND-Co ©2020. All rights reserved | Designed by A.L.Z