فوتسال

تور دروازه فوتسال

مشخصات:

دروازه فوتسال آهنی

مشخصات دروازه فوتسال آهنی:

*ابعاد دروازه 2*3 ( متر) است.
*فریم عمودی و افقی تیر دروازه از لوله آهنی به قطر 7 سانت
*اتصالات پشتی دروازه از لوله آهنی قطر 5 سانت جهت کشیدن و نگه داشتن تور.
*پوشش تجهیز از جنس رنگ اپوکسی باشد.

دروازه فوتسال آلومینیومی

مشخصات فنی دروازه فوتسال آلومینیمی استاندارد:

*ابعاد دروازه 2*3 ( متر) است.
*پروفیل های عمودی و افقی تیر دروازه از جنس آلومینیم مخصوص و نیز زانوی مخصوص جهت اتصال پروفیل ها به یکدیگر.
*اتصال و استحکام پروفیل های اصلی بوسیله لوله آهنی قطر 5 در پایین پروفیل و لوله آهنی قطر 3 بالای پروفیل های آلومینیمی جهت کشیدن تور تیر دروازه .
*کلیه تجهیزات از مدل خارجی آن طراحی و ساخته می شوند.
*قرار داشتن گیره های مخصوص آبی رنگ بر روی پروفیل های آلومینیمی تیر دروازه نگه داشتن تور تیر دروازه
*کلیه استانداردهای ورزشی در ساخت تجهیزات لحاظ شده است.
*پوشش تجهیز از جنس رنگ اپوکسی باشد.

آژند نوآور

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک کوروش، ساختمان ۱۰۰۷، واحد ۶
تلفن ۵۸۵۵۶ ۲۲۸ - ۰۲۱ 
فکس ۴۰۶۶۰ ۲۲۸ - ۰۲۱
AjandNouavar کانال تلگرام

AJAND-Co ©2020. All rights reserved | Designed by A.L.Z