استادیومی

تجهیزات استادیومی

صندلی استادیومی

نیمکت ذخیره

دروازه فوتبال تمرینی

دروازه فوتبال

سکوی تماشاگران مدولار

تجهیزات تمرینی فوتبال

پرچم کرنر

دستگاه خط کشی

تونل ورود و خروج بازیکنان

آژند نوآور

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک کوروش، ساختمان ۱۰۰۷، واحد ۶
تلفن ۵۸۵۵۶ ۲۲۸ - ۰۲۱ 
فکس ۴۰۶۶۰ ۲۲۸ - ۰۲۱
AjandNouavar کانال تلگرام

AJAND-Co ©2020. All rights reserved | Designed by A.L.Z