والیبال

سکوی داوری والیبال

مشخصات فني سکوی داوری والیبال:

میله والیبال تلسکوپی ساده

مشخصات فني واليبال تلسکوپی ساده

*ست كامل واليبال از جنس لوله آهنی 70 ميلي متري
*لوله داخلی به قطر 60 میلیمتر
*با ارتفاع قابل تنظيم
*به صورت دستی و با پین
*از 2/10 متر تا 2/43 متر برای آقایان و بانوان

میله والیبال تسکوپی فدراسیونی

مشخصات فني واليبال تلسکوپی فدراسیونی:

*ست كامل واليبال از جنس لوله آهنی 70 ميلي متري
*لوله داخلی به قطر 60 میلیمتر
*با ارتفاع قابل تنظيم
*با گیربکس آبکاری شده
*از 2/10 متر تا 2/43 متر برای آقایان و بانوان

تور میله والیبال

مشخصات فني تور میله والیبال:

آنتن والیبال

مشخصات فني آنتن والیبال:

ضربه گیر میله والیبال

مشخصات فني ضربه گیر میله والیبال:

سبد حمل توپ

مشخصات فني سبد حمل توپ:

آژند نوآور

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک کوروش، ساختمان ۱۰۰۷، واحد ۶
تلفن ۵۸۵۵۶ ۲۲۸ - ۰۲۱ 
فکس ۴۰۶۶۰ ۲۲۸ - ۰۲۱
AjandNouavar کانال تلگرام

AJAND-Co ©2020. All rights reserved | Designed by A.L.Z