دروازه فوتبال

دروازه فوتبال

مشخصات دروازه فوتبال استاندارد آلومینیمی :

*پروفیل های عمودی و افقی تیر دروازه از جنس آلومینیم با آلیاژ مخصوص به قطرcm 12 و نیز دارای زانوی گالوانیزه جهت اتصال پروفیل ها به یکدیگرمیباشند.
*استفاده از لوله های گالوانیزه به قطر 3سانتی متر در انتهای پروفیل های آلومینیمی تیر دروازه به صورت افقی بر روی زمین در قسمت پشت دروازه جهت نگه داشتن و جمع کردن تور دروازه
*قرار دادن لوله های به قطر 5سانتی متر در داخل زمین به صورت عمودی موازی با پروفیل های آلومینیمی تیر دروازه جهت کشیدن تور تیر دروازه
*قرار گرفتن گیره های مخصوص از جنس p,p آبی رنگ بر روی پشت پروفیل های آلومینیمی تیر دروازه در شیار نگه داشتن تور بصورت استاندارد
*به همراه داشتن 4 عدد لوله به قطر 127 میلی متر و به ارتفاع 50سانتی متر جهت نصب به همراه بتن در زمین تا سطح چمن جهت نگهداشتن تیر دروازه های اصلی
*استفاده از رنگ کوره سفید استاندارد و مقاوم در مقابل عوامل جوی
*دروازه های فوتبال استاندارد آلومینیومی با طول 7/32 متر و ارتفاع 2/44 مترآماده تحویل میباشد.

آژند نوآور

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک کوروش، ساختمان ۱۰۰۷، واحد ۶
تلفن ۵۸۵۵۶ ۲۲۸ - ۰۲۱ 
فکس ۴۰۶۶۰ ۲۲۸ - ۰۲۱
AjandNouavar کانال تلگرام

AJAND-Co ©2020. All rights reserved | Designed by A.L.Z