دستگاه خط کشی

دستگاه خط کشی

مشخصات فنی دستگاه خطی کشی زمین چمن:
*دستگاه خطی کشی زمین چمن HAROD انگلیسی مخصوص رنگ مایع (پلاستیک)
*عرض خط کشی 12 سانتی متر
*محفظه فلزی جهت ریختن و نگهداری مواد خط کشی
*خط کشی به صورت دستی با حرکت دستگاه به سمت جلو با درگیر شدن دو غلطک با هم

آژند نوآور

تهران، خیابان شریعتی، روبروی پارک کوروش، ساختمان ۱۰۰۷، واحد ۶
تلفن ۵۸۵۵۶ ۲۲۸ - ۰۲۱ 
فکس ۴۰۶۶۰ ۲۲۸ - ۰۲۱
AjandNouavar کانال تلگرام

AJAND-Co ©2020. All rights reserved | Designed by A.L.Z